PROJECT DESCRIPTION

Titularul și beneficiarul investiției este S.C. OMV PETROM S.A.

Amplasamentul depozitului este în partea de Nord-Est a municipiului Sibiu, str. Oțelarilor, nr. 67, județul Sibiu.